accounting

Számviteli szolgáltatásaink

 • Egyéni vállalkozók, Bt.-k, Kft.-k teljes körű ügyviteli, könyvelési, nyilvántartási feladatainak ellátása felelősségvállalással
 • Könyvvizsgálói, adótanácsadói, közjegyzői, ügyvédi kapcsolat
 • Cégalapítás, vállalkozás beindítása előtti tanácsadás
 • NAV és egyéb hivatali (önkormányzati) ügyintézés, képviselet
 • Bérszámfejtési, munkaügyi, TB ügyintézés
 • Elektronikus adóbevallások, beszámolók NAV és egyéb hivatalok felé
 • Magánszemélyek személyi jövedelemadó bevallásának elkészítése akár elektronikus úton is
accounting

Áraink

Vállalkozások részére

 • Bérszámfejtési és munkaügyi ügyintézési díj: 3000 Ft/fő/hó + ÁFÁtól
 • Könyvelési alapdíj (tájékoztató jellegű!!):
  • Egyéni vállalkozóknak (egyszerűbb ügyvitel): 7000 Ft/hó + ÁFÁtól
  • Bt., Kft. (egyszerűbb ügyvitel, éves ÁFA bevalló): 10.000 Ft/hó + ÁFÁtól
  • Bt., Kft. (egyszerűbb ügyvitel, negyedéves ÁFA bevalló): 20.000 Ft/hó + ÁFÁtól
  • Bt., Kft. (egyszerűbb ügyvitel, havi ÁFA bevalló): 30.000 Ft/hó + ÁFÁtól
  • Működő vállalkozás esetén könyvelőváltás költségei, és az esetleges visszamenőleges könyvelés áráról külön megállapodás alapján adunk árajánlatot.
 • Éves zárlati díj: a fent említett havi könyvelési alapdíjnak megfelelő összeg.
 • Tanácsadás, egyéb számviteli ügyintézés, oktatás: 4000-6000 Ft / óra + ÁFA

Magánszemélyek részére

 • Személyi jövedelem adó bevallás 4000 Ft - 10.000 Ft + ÁFA
 • Egyéb számviteli ügyintézés, tanácsadás 4000 Ft / óra + ÁFA

Informatikai szolgáltatásaink árait egyedi elbírálás alapján óradíjban, havi díjban, vagy munkállomások számában határozzuk meg.

Cégünkről

Könyvelő Iroda Győr-Adyvárosban! Vállalkozása könyvelését fele­lősség­tel­jesen a legjobb szakmai szín­vonalon látjuk el. Célunk az, hogy munkákkal az ügyfeleink vállal­kozásait segítsük, verseny­képes­ségüket megő­rizzük. Ebben segít Önnek, és vállal­kozásának a Thalia-2002 Köny­velő és Infor­matika Bt. Forduljon hozzánk biza­lommal, bár­milyen szakmai kérdésben segít­séget nyújtunk!

Munkánk során mindig naprakészek vagyunk a jelen­legi adózási törvé­nyekkel kapcso­latban. Ez az Ön, és a mi sikerünk kulcsa is. Bér­szám­fejtését kiváló szakmai tudással látjuk el. Szolgál­tatá­sainkat verseny­képes, rugalmas áron - több mint 20 éves szakmai tapasz­talattal - kínáljuk Önöknek.

Mi nem csak köny­velünk, de hasznos adó­taná­csokkal is ellátjuk Önt, amellyel adót taka­ríthat meg, vagy adó­ked­vez­ményt vehet igénybe. Ezzel vállal­kozása terheit csök­kent­heti, segítve cége sikerét, és ver­seny­képes­ségét a mai modern piacon. Köny­velő irodánk ügyfe­leinek nagy része Győr, és környéki cégek, de jó hír­ne­vünknek köszön­hetően, más megyéből is keresnek minket.

Cégtörténet

Cégünk 1995-ben alakult, először kizárólag infor­matikával, számítás­technikai ke­res­ke­de­lem­mel foglal­koztunk.  2002 óta fő tevé­keny­ségként köny­velési, szám­viteli tevé­keny­séget foly­tatunk Győrben.

Megbíz­ható­ságunknak, és a tapasztalt munka­társak pontos­ságának köszön­hetően szám­talan elégedett ügyféllel, és kiváló referen­ciákkal rendel­kezünk. Térsé­günkben szeren­csére elértük, hogy a köny­velési, adó­taná­csadási, bér­szám­fejtési munká­inkat az ügyfeleink más cégeknek is ajánlják, így munkánkat megbe­csültnek érezzük, amely segíti feladataink ellátását a szakmában. Ügyelünk arra, hogy az általunk végzett munka mindig magas szín­vonalat kép­viseljen. Ezzel bizto­sítjuk saját jó hírünket, és az Ön vállal­kozása sikerét is.

Rendelkezünk mérlegképes köny­velői képe­sítéssel, Pénzügy­minisz­térium által regiszt­rált köny­velői igazol­vánnyal és érvényes szakmai fele­lősség­biz­tosí­tással is.

Elérhetőség

 • Iroda és székhely: 9023 GYŐR-ADYVÁROS, FÖLDES GÁBOR UTCA 29/A 8/31.
 • Telefon: +36 96 / 416-146
 • Mobil: +36 20 / 9 360 368
 • Képviselő: Sári Zsuzsanna ügyvezető, regisztrált mérlegképes könyvelő
 • Központi E-mail címünk: info@thalia2002.hu
 • Egyéb E-mail címünk: thalia2002bt@gmail.com
 • ügyfélfogadás: H-P 8.00- 16.00, időpont egyeztetés szükséges
 • Facebook oldalunk

Vezetékes telefonszámunk a 96/416-146-os szám a DIGI telefonhálózatban ingyenesen hívható!